Havari

Havariinstruks

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges.


Så snart som mulig, uten at det setter mannskap eller eller fartøy i fare, skal føreren:

  1. Varsle rederiet og/eller Tromstrygd snarest mulig.
  2. Kontakte rederiet og/eller Tromstrygd ved behov for slep eller assistanse, før det inngås avtale om dette.
  3. Ved skade, sikre alle tilgjengelige bevismidler, både på eget og andres fartøy og eiendom. Brann meldes til politiet.
  4. Føre fortløpende journal.
  5. Ved større havarier, sende
    Rapport om sjøulykke, arbeidsulykke og nestenulykke til sjøfartsdirektoratet.

Skjemaet sendes på e-post til Sjøfartsdirektoratet: postmottak@sjofartsdir.no med kopi til oss.

Meld skade

Du kan melde skade elektronisk eller laste ned skaderapport som du fyller ut og sender per e-post til oss.
Last ned skaderapport (PDF)Mindre skader skal meldes til oss så snart dere har fått oversikt over skadeomfanget, men før avtale om reparasjoner og innkjøp gjøres.

Viktige telefonnummer

For melding av havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet.
Her finner du vår kontaktinformasjon

Alarmtelefoner:
Lege: 113
Brann: 110
Politi: 112

Hovedredningssentralen
Sør-Norge: 51 51 70 00
Nord-Norge: 75 55 90 00

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks