• Forsidebilde

Sjøforsikring

Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom reder og forsikringsselskap. Nedenfor gir vi en forenklet og forkortet beskrivelse av hoved­innholdet i de vanligste forsikringene for fartøy over 15 meter. Ved eventuell uoverens­stemmelse mellom beskrivelsen og vilkårene går vilkårene foran.
Her finner du vilkår og skjema


Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skade på og totaltap av fartøyet samt tilbehør. I tillegg dekkes deler av ansvar som vil oppstå i forbindelse med kollisjon.

Kaskoforsikring dekker ikke krigsrisiko, personskade og forurensning relatert til havari med fartøyet.


Kaskointeresseforsikring

Kaskointeresseforsikring er et tillegg til kaskoforsikringen og kommer kun til utbetaling ved totaltap av fartøyet og kollisjonsansvar.

Dekkes for handelsfartøy, offshorefartøy og de aller største fiskefartøyene. Forsikringssummen kan ikke overstige 25 % av kaskotaksten.


Fraktinteresseforsikring

Dekker totaltap av fartøyet på samme måte som kaskoforsikringen, men dekker ikke kollisjonsansvar. Forsikringen er ment å fange opp tapte fremtidige fraktinntekter som følge av totaltap av fartøyet.

Forsikringssummen kan ikke overstige 25 % av kaskotaksten. Dekkes for handelsfartøy og offshorefartøy.


Fangst- og utstyrsforsikring

Forsikringen omfatter økonomiske tap som følge skade på fangst, fiskeredskaper og utstyr som befinner seg om bord i fartøyet.

Forsikringen dekker normalt også alle kostnader knyttet til nødvendig destruksjon av fangst.


Tidstapforsikring
(Loss of hire)

Dekker inntektstap som følge av erstatningsmessig skade under kaskoforsikringen. Normalt dekkes ikke de første 14 dagene med inntektstap.

Forsikringen er vanlig for handelsfartøy, men dekkes kun unntaksvis av de større fiskefartøyene.


Krigsforsikring

Dekker skader som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, sjørøveri etc.

For fartøy over 100 bruttotonn dekkes forsikringen i Den norske krigsforsikring for skip – et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring.

 

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss

Fyll inn dine dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg.
  • Fartøysopplysninger