Personalforsikring

Pakkeforsikringen er spesialtilpasset fiskerinæringen. Forsikringen dekker den obligatoriske og lovpålagte yrkesskadeforsikringen, ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Pakkeforsikringen dekker reders forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtale mellom Fiskebåtredernes Forbund og Sjømannsforbundet. Tilsvarende er det dekninger for handelsskip og offshorefartøy gjennom ASO.


Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom og arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.


Gruppelivsforsikring

En gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til den ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.

Bedriften fastsetter forsikringssummen. Den avtalte erstatningen utbetales til de etterlatte som en engangserstatning.


Ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring dekker skade som følge av en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet.

Hvis den ansatte dør som følge av en ulykke får de etterlatte utbetalt en dødsfallerstatning.

Ønsker du å vite mer?

Fyll inn dine dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg.
  • SAMTYKKEERKLÆRING

    Jeg ønsker å motta avtaledokumenter og brev fra Tromstrygd elektronisk. Jeg får e-post når nye dokumenter er tilgjengelig på Din side på Tromstrygd.no Jeg er selv ansvarlig for at Tromstrygd har min oppdaterte e-postadresse.
    For at Tromstrygd skal kunne gi meg relevante råd, tillater jeg at de kan dele kundeopplysninger om meg. Dette gjelder ikke sensitiv informasjon, som for eksempel helseopplysninger.
    Jeg ønsker å motta nyttig informasjon og tilbud på e-post etter at jeg eventuelt avslutter mitt medlemsforhold i Tromstrygd
HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks