• Forsidebilde

Personalforsikring

Pakkeforsikringen er spesialtilpasset fiskerinæringen. Forsikringen dekker den obligatoriske og lovpålagte yrkesskadeforsikringen, ulykkes- og gruppelivsforsikring.

Pakkeforsikringen dekker reders forsikringsplikt etter Fiskerioverenskomsten eller tariffavtale mellom Fiskebåtredernes Forbund og Sjømannsforbundet. Tilsvarende er det dekninger for handelsskip og offshorefartøy gjennom ASO.


Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom og arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.


Gruppelivsforsikring

En gruppelivsforsikring gir en engangsutbetaling til den ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak.

Bedriften fastsetter forsikringssummen. Den avtalte erstatningen utbetales til de etterlatte som en engangserstatning.


Ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring dekker skade som følge av en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet.

Hvis den ansatte dør som følge av en ulykke får de etterlatte utbetalt en dødsfallerstatning.

Ønsker du å vite mer?

Fyll inn dine dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg.