• Forsidebilde

Ansvar og panthaverinteresse


Ansvarsforsikring

Dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. I tillegg kan forsikringen dekke en del av de tariffbestemte ytelsene til mannskapet.

For større fiskefartøy og handelsfartøy tegnes denne vanligvis i ett av spesialselskapene for P&I, Skuld eller Gard.


Panthaverinteresseforsikring

Panthaverinteresseforsikring dekker en panthavers tap som følge av at fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning på grunn av reders handlinger, brudd på sikkerhetsforskrifter eller manglende sjødyktighet.

 

Ønsker du å vite mer?

Fyll inn dine dine opplysninger, så tar vi kontakt med deg.