• Forsidebilde

Forsikring

Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett. Forsikring er en forutsetning for å få finansiering og ingen seriøs reder sender sitt skip til havs uten skikkelige forsikringer.

Hvilke forsikringer trenger vi?

I Norge dekkes forsikringene for fartøy over 15 meter hovedsaklig på vilkårene i Norsk Sjøforsikringsplan. Sjøforsikringsplanen er kommet i stand som et samarbeide mellom rederinæringen og forsikringsselskapene og den første planen ble laget allerede i 1871. Fartøy under 15 meter dekkes på egne vilkår som er tilpasset forsikringsavtaleloven. Innholdet i forsikringene kan variere med fartøytype og hvilken forsikringsavtale som er inngått mellom forsikringsselskap og reder.

 

Illustrasjon Tromstrygd

Vi ønsker at du og båten din skal komme hjem igjen, like hel og pen som da dere dro ut.