Author: Frank Manin

Sommerhilsen fra Tromstrygd

Enklere hverdag for deg som kunde og fullt fokus på Tromstrygdskolen til høsten.

Vi har nå snart lagt bak oss første halvår av 2019 og vi kan rapportere om gode tider for fiskernes eget forsikringsselskap Tromstrygd. Det er vekst i nye kunder, og både premieinngang og skadeutvikling går i positiv retning. Vi har en stor og lojal kundegruppe som har vært med oss i mange år og som vi ønsker å ta best mulig vare på. Takk for at dere er med oss.

Tromstrygdskolen

Til høsten legger jeg og Frank ut på en omfattende turne med Tromstrygdskolen igjen for å bidra til styrket forebyggende sikkerhetsarbeid i fiskeflåten, med et særlig fokus på personsikkerhet. Vi vil bl.a. tilby opplæring i bruk av hjertestarter. Tromstrygdskolen skal fortsatt være en arena for erfaringsutveksling og sosialt samvær, slik som det har vært siden skolen ble startet av Eirik Fosland for 15 år siden. Vi oppfordrer medlemmene til å sette av tid til disse samlingene.

Enklere hverdag

Tromstrygd skal fortsatt være «annerledes» selskapet ved at du som kunde kan ringe rett inn til Turid og få ordnet polisen og meldt inn på pakken. Og skulle du få problemer med båten kan du snakke direkte med Georg, havarisjefen. Vi skal være nær, dyktig og personlig. Vi ser deg gjerne innom til en lunsj i våre kontorer I Grønnegata i Tromsø, om du er innom byen.

Bruken av digitale tjenester er kommet for å bli og nå ønsker vi i Tromstrygd å tilby våre medlemmer gode og enkle løsninger gjennom medlemsportalen «Min side» og tilbud om elektronisk faktura.

Innloggingen til «Min side» finner du på nettsiden til Tromstrygd. Adressen er: www.tromstrygd.no/medlem. Her får du raskt oversikt over dine forsikringer og vilkår, skadehistorikk og skader til behandling, samt fakturaene fra Tromstrygd. I tillegg vil større rederi selv kunne administrere mannskap i gruppeforsikringer.

Min side gjør det enklere å holde oversikt over de forsikringene du har på fartøy og mannskap. Nå ligger alt på et sted som det er enkelt å finne frem til. Vi håper dette bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for deg som medlem. Om du har spørsmål om dette er det bare å ringe oss i Tromstrygd.

Vi håper du vil lese de artiklene vi deler i dette nyhetsbrevet og at du ikke minst logger deg inn på «min side» for å skaffe deg oversikt.

Vi ønsker alle medlemmene våre en riktig god sommer.

Ole Jørgen Ørjavik, adm.dir Tromstrygd

Min side – enklere for medlemmene

Nå kan du logge inn på «Min side» hos Tromstrygd og få full oversikt over dine forsikringer, vilkår og priser.

Min side gir deg en enkel oversikt over dine forsikringer, skade historikk og nyttig informasjon fra Tromstrygd.

– Mange fiskere ringer oss og spør etter fakturaene, forsikringsavtalen og vilkårene. Nå legger vi dette på «Min side» slik at medlemmene enkelt kan logge seg inn og få oversikt. Denne siden er helt ny og forsatt under utvikling. Flere tjenester vil komme etter som siden blir oppdatert, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Enklere hverdag

Innloggingen til «Min side» finner du på nettsiden til Tromstrygd. Adressen er: www.tromstrygd.no/medlem. Her får du raskt oversikt over dine forsikringer og vilkår, skade historikk og skader til behandling, samt fakturaene fra Tromstrygd. I tillegg vil større rederi selv kunne administrere mannskap i gruppeforsikringer.

– Ved å bruke «Min side» blir det enklere å holde oversikt over de forsikringene du har på fartøy og mannskap. Alt ligger på et sted og er enkelt å finne frem til. Vi håper dette vil bidra til å gjøre hverdagen litt enklere for medlemmene, sier Ørjavik.

Elektronisk faktura

I tillegg til «Min side» tilbyr Tromstrygd også forenklet betaling gjennom E-faktura og EHF-betaling.

– Mange av våre medlemmer ønsker å bytte papirfakturaen med en elektronisk faktura som de slipper å legge manuelt inn i nettbank eller regnskapssystemet. E-faktura er et tilbud som passer best for de mindre selskapene, mens EHF er et tilbud til selskap som ønsker faktura som kommuniserer direkte med regnskapssystemet, sier Ørjavik.

Om du har spørsmål om «Min side» eller elektronisk faktura kan du kontakte Tromstrygd om dette.

– Uten hjertestarter er det lite du kan gjøre langt til havs

Da en av mannskapet fikk hjertestans på frivakt skjønte reder og styrmann Kent Hansen på MS Skagøysund at de måtte ha hjertestarter ombord på fiskebåten. Nå trener besetningen på hjerte-lunge redning en gang i året.

MS Skagøysund har hjertestarter ombord når de drar ut på havet for å fiske. – Det nytter ikke å vente på helikopteret fra UNN når hjertet stopper langt til havs. Da må en ha hjertestarteren ombord og kunne bruke den, sier reder og styrmann Kent Hansen på MS Skagøysund.

– Selv med hjertestarter er ikke oddsen god, men du har en odds for å overleve. Uten hjertestarter er det lite en kan gjøre langt til havs, sier Hansen.

Den 38 meter lange fiskebåten MS Skagøysund veier 498 brutto tonn og er i drift store deler av året. Mannskapet på 12 fisker etter torsk, sild, sei og makrell fra Finnmark i nord til Nordsjøen i sør. Det kan gå uker mellom hver gang båten er til land for å levere last og skifte mannskap. For mannskapet er det betryggende å vite at en hjertestarter er tilgjengelig ombord om noe kritisk skulle skje.

– Hjertestarteren gir oss trygghet. Det nytter ikke å vente på helikopteret fra UNN når hjertet stopper. Da må en ha hjertestarteren ombord og kunne bruke den. Vi har heldigvis ikke hatt bruk for hjertestarteren siden vi kjøpte den, men den gis oss trygghet, sier Hansen.

Brystsmerter

Økende alder på besetningen gjorde at rederiet som eier Skagøysund ble mer oppmerksom på sikkerheten ombord i fiskebåten. Da en i besetningen klagde på brystsmerter ombord på båten og fikk hjertestans da han var kommet på land, besluttet selskapet å investere i hjertestarteren.

– Hjertet hans stoppet i friperioden. Da forstod vi at vi måtte ha beredskap på dette. Han hadde kjent smerter, og fått beskjed om å oppsøke lege, men tok ikke tak i dette selv. Mange fiskere går for sjelden til lege. De er ikke så flink til å ta vare på seg selv, sier Hansen.

Øver en gang i året

Nå øver rederi og mannskap regelmessig på hjerte-lunge redning og førstehjelp. I tillegg bruker de mye tid på HMS-vurderinger og forebygging av skader ombord.

– Vi har øvelse en gang i året når båten tar juleferie. Da inviterer vi med mannskapet og alle dukker opp. Hjertestarteren er utrolig enkel å bruke, men en må likevel trene på å bruke den. Vi øver regelmessig. Jo mer trening en har, jo bedre takler du en situasjon når den oppstår. Du blir ikke overtrent på sikkerhetstrening, sier Hansen.

Før jul gjennomfører mannskapet på MS Skagøysund trening i bruk av hjertestarter. – Vi øver regelmessig. Jo mer trening en har, jo bedre takler du en situasjon når den oppstår. Du blir ikke overtrent på sikkerhetstrening, sier Hansen.

Tromstrygdskolen

Nå inviterer Tromstrygd sine medlemmer til Tromstrygdskolen høsten 2019. Her vil fiskernes eget forsikringsselskap blant annet rette fokus på forebygging av personskader ombord i fiskebåter.

– Vi tror det er mulig å halvere antall personskader ombord i fiskebåter gjennom økt bevissthet på skadeforebygging og hyppigere øvelser. Nå inviterer vi våre medlemmer til en dag med fokus på personsikkerhet, hvor de får rikelig anledning til å lære og dele sine erfaringer, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Du kan lese mer om Tromstrygdskolen her.

– De som deltar på Tromstrygdskolen har klart færrest skader

I år er det 15 år siden Eirik Fosland arrangerte den første Tromstrygdskolen på sikkerhetssenteret i Honningsvåg. Denne høsten tar ny adm.dir Ole Jørgen Ørjavik Tromstrygdskolen ut på ny turné i Troms og Finnmark.

Denne høsten inviterer Tromstrygd og ny adm.dir Ole Jørgen Ørjavik (t.h.) til nye samlinger for Tromstrygdskolen i Troms og Finnmark. – Det er en klar sammenheng mellom deltakelse på Tromstrygdskolen og antall skader fiskerne melder inn. De som deltar på skolen har klart færrest skader, sier avgått direktør Eirik Fosland, som var med og startet Tromstrygdskolen for 15 år siden.

– Tromstrygd er tuftet på at vi kjenner fiskerne i Troms og Finnmark. Til høsten går vi i gang med Tromstrygdskoler på flere steder i regionen, og vi starter i Honningsvåg der det hele startet for 15 år siden, sier adm.dir Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Klart færrest skader

Ørjavik kom inn i Tromstrygd høsten 2018. Han erstattet Eirik Fosland som har 25 år bak seg som leder for fiskernes eget forsikringsselskap. Begge er de enige om at Tromstrygdskolen er et tilbud som øker sikkerheten ombord i fiskebåtene.

– Vi ser at Tromstrygdskolen virker. Det er en klar sammenheng mellom deltakelse på Tromstrygdskolen og antall skader fiskerne melder inn. De som deltar på skolen, og som beskytter seg mest ombord i fiskebåten, har klart færrest skader, sier Eirik Fosland.

Like hel hjem igjen

Tromstrygdskolen er et ambulerende tilbud til fiskerne i Troms og Finnmark, hvor fagpersonene i Tromstrygd møter fiskerne på de minste båtene der de har tilhold langs kysten. For de større båtene over 15 meter arrangeres det et par felles samling per år, mens rederi med flere båter får tilbud om et opplegg tilpasset deres behov.

– Hovedbudskapet har helt fra starten vært at fiskerne og båten skal komme hjem like hel og pen som da de dro ut. Vi ønsker at Tromstrygdskolen skal bidra til færre dødsfall, færre alvorlige personskader og færre materielle skader på båtene, sier Fosland.

Viktig møteplass

Gjennom de 15 årene som har gått har Tromstrygdskolen utviklet seg til å bli en viktig møteplass hvor fiskerne utveksler erfaringer fra sitt daglige arbeid.

– Fiskerne deler erfaringer om det utstyret de bruker og de sikkerhetssystemene som fungerer godt. I tillegg informerer vi i Tromstrygd om lover og regler som berører de og som det kan være vanskelig å fange opp på egenhånd, sier Ørjavik.

– Dette handler ofte om regler som fiskerne må ta hensyn til i sin drift av båten, blant annet hva som kreves for å ha et godkjent fartøy.

Rabatt på polisen

I tillegg til det faglige innholdet får deltakerne på Tromstrygdskolen også en direkte økonomisk fordel fra Tromstrygd.

– De som deltar på Tromstrygdskolen får rabatt på forsikringspolisen i fire år etter gjennomført skole. I tillegg er de bedre rustet til å unngå skade på seg selv og båten, noe som er svært viktig for økonomien til båt og mannskap, sier Ørjavik.

Nye samlinger til høsten

Samlingene til Tromstrygdskolen høsten 2019 er enda ikke planlagt.

– De som ønsker å melde seg på en av samlingene kan gjøre dette ved å sende e-post til frank@tromstrygd.no. Vi håper mange blir med på samlingene denne høsten, sier Ørjavik.

Mulig å halvere personskadene i fiskerinæringen

Det er registrert 107 alvorlige personskader ombord i fiskefartøy i Troms og Finnmark siste fem år. Myndighetene har de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall personulykker. Nå tar Tromstrygd ytterligere grep for å få ned ulykkestallene.


Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

– Arbeids- og personulykkene er ulykker som vi mener det er mulig å forebygge gjennom økt bevissthet rundt sikkerhet ombord. Ved å øke fokuset på HMS ombord i båtene tror vi det er mulig å halvere disse personskadene, sier adm.dir. Ole Jørgen Ørjavik i Tromstrygd.

Den hyppigste skadeformen i statistikkene til Sjøfartsdirektoratet er støt og klemskader. Disse skadene utgjør 36 prosent av alle de innrapporterte skadene i Troms og Finnmark siste fem år, tett fulgt av fall på samme nivå og fall til lavere nivå, som samlet utgjør 30 prosent av skadene.

Fartøyhåndbok

Nå retter Tromstrygd ekstra fokus på sikkerhetstiltak som kan redusere antallet alvorlige personskader ombord. Her er fartøyhåndboken et viktig verktøy for båter over 8 meter.

– Sikkerhetsarbeidet starer med en god gjennomgang av risikofaktorer og sikkerhetsrutiner ombord i båtene. Erfaringer viser at dette arbeidet har størst effekt når mannskapet er involvert i risikovurderingene, kan komme med innspill til sikkerhetstiltak og delta i øvelser. For de fleste båter er fartøyhåndboken fra Tromstrygd et godt verktøy å støtte seg til når en skal gjøre sikkerhetsvurderinger ombord, sier Ørjavik.

Støtte til investeringer

Dersom risikovurderingen konkluderer med at det må investeres i nytt sikkerhetsutstyr, tilbyr Tromstrygd investeringsstøtte for enkelte typer utstyr.

– Vi har i mange år gitt tilskudd til kjøp av sikkerhetsutstyr til våre kunder. Dette gjør det mulig for flere å få dette utstyret på plass. Utstyr vi gir støtte til er blant annet sikkerhetsline, dødmannsknapp, hjertestarter og arbeidsklær med flytemiddel, sier Ørjavik.

Tromstrygd skolen

Tromstrygd arrangerer jevnlig Tromstrygdskolen med fokus på sikkerhetsarbeidet i fiskerinæringen.

– Tromstrygdskolen er en arena hvor vi samler næringen for å jobbe med sikkerheten ombord i båtene. Fremover vil vi ha økt fokus på personsikkerhet. På samlingene får  rederiene og båtene ny input og de kan utveksle erfaringer fra eget sikkerhetsarbeid, sier Ørjavik.

Færre dødsfall

Av de mange personskadene er det heldigvis relativt få skader som fører til at sjøfolk omkommer mens de er på jobb ute på havet. I fjor er 1 person registrert omkommet i Troms og Finnmark i Sjøfarsdirektoratets statistikker. Siste fem år har tre personer omkommet ombord i en fiskebåt i våre to nordligste fylker.  

– Det har vært få dødsfall i fiskeflåten de siste årene, men det er likevel ingen tvil om at fiskeryrket er et farlig yrke som krever høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi mener at det fortsatt er for mange som skader seg ombord på en fiskebåt og ønsker å snu denne trenden gjennom økt fokus på sikkerhetstiltak ombord, sier Ørjavik.  


Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd

Om du har spørsmål om tilskuddsordningen for investering i skadeforebyggende tiltak kan du kontakte Tromstrygd på telefon 77 60 06 00. Listen over utstyr finner du her.

Ole Jørgen Ørjavik (53) blir ny direktør i Tromstrygd.

Ole Jørgen Ørjavik har jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge i 16 år. Her har han hatt stillinger som banksjef innen forskjellige
områder i banken, og han har nå ansvaret for forsikring innen pensjonsområdet.
Ørjavik har også en fortid fra 1997 til 2005 som skadesjef i If Skadeforsikring.
Ørjavik har juridisk embetseksamen fra 1995.

Ørjavik uttaler selv i forbindelse med jobbskiftet:
Tromstrygd er et solid selskap som har sin base i
Nord-Norge og eid av fiskerne som forsikrer båtene sine i selskapet.
Det kommer til å bli spennende, og jeg gleder meg til utfordringen.

Han begynner i Tromstrygd 01. september, og overtar som administrerende direktør 01. november da Eirik Fosland går fra roret.

Tromstrygd ønsker han lykke til!

Linjetegninger

Vi vet at det er mange som har ei utfordring med linjetegninger.

Enkelte av våre kunder har linjetegninger, hvis du har samme båt og trenger tegninger så kan vi sette dere i kontakt.

33 Mørebas L. 10,06 Br. 3,15 plast 1993 mod

29 Grimsøy L. 8,82 Br. 3,14 plast 1985 mod

31 Viksund forlenget L. 10,57 Br. 3,05 plast 1975 mod

35 fot fra Henriksens Båtbyggeri. L. 10,56 Br. 3,88 aluminium 1985 mod

Solnes L. 10,60 Br. 4,10 aluminium 1989 mod

34 Kulkuri L. 10,35 Br. 3,40 plast 2001 mod

Solnes L. 10,53 Br. 3,88 aluminium 1987 mod

28/30 Malo L. 9,25 Br. 3,20 plast 1986 mod

33 Libra L. 9,99 Br. 3,35 plast 1986 mod

35 fot Sandøy L. 10,48 Br 3,82 plast 1987 mod

28 fot Malo L. 8,63 Br 7,71 plast 1973 mod

 

Har du tegninger og har lyst til å fortelle det, så ta kontakt med oss!

 

NY FORSKRIFT FOR FISKEBÅTER UNDER 500 BRUTTOTONN.

Da er den nye forskriften for fiskefartøy under 500 BT fastsatt og gjelder fra 01. januar 2017.

Det forventes fra Sjøfartsdirektoratet at sikkerhetsstyringssystemet er etablert og tatt i bruk inne 01. juli 2017.

Båter over 500 BT har som kjent tidligere fått pålegg om etablering av ISM-sikkerhetsstyringssystem.

Vedlagt følger:

  • Orientering fra Sjøfartsdirektoratet om forskriften
  • Forskriften for båter under 500 BT

 

Når det gjelder bestemmelsene i Nordisk Sjøforsikringsplan, er de som følger når det gjelder sikkerhetsforskrifter:

  • 3-22. Sikkerhetsforskrifter

Med sikkerhetsforskrifter menes påbud om forholdsregler for å forebygge tap, gitt av offentlig myndighet, fastsatt i forsikringsavtalen, gitt av assurandøren med hjemmel i forsikringsavtalen, eller gitt av klassifikasjonsselskapet.

§ 3-25. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter

Er en sikkerhetsforskrift overtrådt, svarer assurandøren kun i den utstrekning tapet ikke er en følge av overtredelsen, eller hvor sikrede ikke har overtrådt sikkerhetsforskriften ved uaktsomhet. Dette gjelder likevel ikke hvis sikrede er fører av skipet eller medlem av dets besetning og den forsømmelse han har gjort seg skyldig i er av nautisk art.

Gjelder overtredelsen en spesiell sikkerhetsforskrift, fastsatt i forsikringsavtalen, skal forsømmelse utvist av noen som på vegne av sikrede har plikt til å overholde forskriften eller påse at den blir fulgt, likestilles med sikredes egen forsømmelse.

Assurandøren har bevisbyrden for at en sikkerhetsoverskrift er overtrådt, med unntak av tilfeller der skipet springer lekk mens det er flott. Sikrede har bevisbyrden for at han ikke har utvist uaktsomhet, og at det ikke er årsakssammenheng mellom overtredelsen av sikkerhetsforskriften og tapet.

Høringsuttalelser fra blant andre Fiskebåt og Fiskarlaget i forbindelse med forskriften finner du på hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratet under:

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/forskrift-om-sikkerhetsstyring-for-mindre-lasteskip-passasjerskip-og-fiskefartoy-mv/

Tromstrygd tar sikte på å avholde Tromstrygdskolen i Tromsø for denne fartøysgruppen i løpet av våren, og da vil dette være et sentralt tema.

Ta gjerne kontakt med oss i Tromstrygd hvis det er noe du lurer på.

 

 

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?

Tromstrygd
Gjensidig Sjøforsikringsselskap
Grønnegata 72, 9008 Tromsø
Telefon: 77 60 06 00
Telefaks: 77 60 06 01
firmapost@tromstrygd.no

Ta kontakt med oss i dag

Med knappene under her finner du vår Facebook-side og YouTube-kanal. Du kan trykke for å maile oss, ringe oss eller finne oss på Google Maps.

Vakttelefon 77 60 06 00

Det er fartøyets fører som har hovedansvaret for sikkerheten til mannskap og fartøy. Ved fare for forlis eller annen nødsituasjon skal vanlige nødprosedyrer følges. Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet. 

Klikk her for å lese vår havariinstruks