• Forsidebilde

Arkiv for november, 2016

Forslag til forskrift som skal gjelde for fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen

Høring -forslag til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv.

Sjøfartsdirektoratet sender med dette forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv. på høring. Høringsfrist er 1. desember 2016.

Høringsfrist er 1. desember 2016.

 

Innledning
Skipssikkerhetslovens § 7 og sikkerhetsstyringssystem gjelder i utgangspunktet for alle norske og utenlandske skip som opererer i norske farvann og norske skip i utlandet. Det har lenge vært et behov for å gi utfyllende regler for sikkerhetsstyringssystem, noe som blant annet har vært påpekt i rapporter og tilrådninger fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).

Vi foreslår at forskriften skal gjelde alle næringsfartøy, herunder passasjerskip, lasteskip og fiskefartøy, som i dag ikke har krav om et sikkerhetsstyringssystem etter ISM- normen, samt fritidsfartøy over 24 meter. Forslaget legger opp til et forenklet sikkerhetsstyringssystem i forhold til kravene som følger av ISM- normen. Forslaget innebærer ikke krav om noen form for ekstern revisjon eller sertifisering.

Innholdet i forslaget berører ikke fartøy som allerede i dag har krav om et ISM- sikkerhetsstyringssystem etter gjeldende ISM- forskrift.

 

Siden med mer informasjon hos Sjøfartsdirektoratet finnes her:

https://www.sjofartsdir.no

 

Les mer