• Forsidebilde

Våre forsikringerSjøforsikring

Sjøforsikring er et samlebegrep for forsikring for fiskebåter, utstyr og fangst, Forsikring skal dekke de økonomiske konsekvensene av hendelser som er utenfor reders kontroll og som skjer plutselig og uforutsett.

Les merAnsvar og panthaverinteresse

Ansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvar en reder kan komme i som direkte følge av driften av fartøyet. Panthaverinteresseforsikring dekker panthavers tap som følge av at fartøyets forsikringer ikke utbetaler erstatning.

Les merPersonalforsikring

Vi har en pakkeforsikring som er spesialtilpasset fiskerinæringen. Pakken består av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring som gjelder på fritid.

Les mer

Logolinje 2000x130
Tromstrygdskolen

Tromstrygdskolen

Tromstrygdskolen er et tilbud til alle våre medlemmer. Vi har fokus på risikovurdering og skadeforebyggende tiltak. Gjennom vår egen skole er det vår intensjon å redusere risikoen for ulykker.

Les mer

Nyheter

Nyheter

Her finner du en oversikt over våre nyheter. Du vil også se oversikt over når Tromstrygdskolen arrangeres.

Les mer

Havari

Ved havari kan vi kontaktes når som helst på døgnet.

Vakttelefon 77 60 06 00

Les vår havariinstruks